Neden Avrupa Cerrahi?

Sadece Makat Hastalıklarını Tedavi Ediyoruz.

Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi

Ameliyatsız Lazerle Fistül Tedavisi

Ameliyatsız Fissür Tedavisi

Ameliyatsız Lazerle Genital Siğil Tedavisi

Fistül 4 çeşidi vardır.Bunlar;

1. İnter-sfinkterikfistül

Anal fistüllerin yaklaşık %70 ‘ni oluşturur. İç ve dış makat kası arasında makat derisine uzanır.

2.Trans-sfinkterik fistül

Anal kanalda  oluşan  fistüllerinin % 25'ini oluşturur. İç makat kası ile dış makat kası arasında alçakta seyredip rektal çukura açılır ve makat uzanır.

3.Supra-sfinkterik fistül

Anal bölgede meydana gelen   fistüllerinin % 5'ini oluşturur. İntersfinkterik boşluktan yukarı da  leğen kemiği tabanındaki kas aracılığı ile iskio-rektal boşluğa ve oradan da makat derisine uzanan tünel benzeri oluşumdur.

4.Ekstra-sfinkterik fistül

Makat çevresinde oluşan fistüllerin yaklaşık %1’ni oluşturur. Makat derisinden leğen kemiğini saran kas ve rektuma uzanan kanaldır.

Basitçe sınıflandırırsak  bu fistüllerin makat kaslarıyla ilişkilerine göre  fistül tiplerini şöyle ayırabiliriz.

Basit Fistül 

Makat dış kasının alt kısmından veya iç makat kasının arasından geçen fistüllerdir. Genellikle iç ve dış delikleri makata yakındır. Bu tip fistüllerin ameliyatında gaz ve dışkı kaçırma riskleri en azdır. Basit fistülotomi ( yolun kesilerek açılması) genellikle yeterlidir. Doğru hasta seçiminde başarı oranı % 92-97 dir.

Komplike Fistül 

Makat kaslarının üst kısımlarından geçen fistüllerdir.  Dış ağızları anüse 1 cm den daha uzaktır, İç ağız ise anal kanalın daha içinde veya bağırsaktadır. Ameliyatlarında bu kasların zarar görme ihtimali yüksektir. Özellikle makat dış kasının kesilmesi durumunda gaz ve dışkı kaçırma kaçınılmazdır. Ameliyattan önce fistülün yolunun iyi değerlendirilmesi gerekirse fistülogri, anal ultrason veya fistül için MR çektirilmelidir.

Fistül tedavisini belirlerken, karar verirken fistülün tipi iyi belirlenmelidir. Bu hastalığın  tedavisi riskleri ve yan etkileri olan ve bu yan etkiler oluştuğunda hasta   konforunu oldukça kötü etkileyen bir tedavidir. Bazı durumlarda iyileşme süreci uzun olabilir. Nüks oranı da özellikle komplike fistülde oldukça yüksektir.

Yine özellikle komplike fistüllerde ameliyat öncesi hastanın ek hastalıkları iyi araştırılmalıdır. örneğin crohn hastalığı olanlarda %20 ye varan oranlarda makat fistülü  birlikte olabilir. Bu hastalık tesbit edilirse öncelikle crohn tedavi edilmelidir. Tüberküloz, mantar, travma öyküsü de araştırılmalıdır.

Komplike fistüllerde fistülotomi (fistülü keserek açmak), fistülektomi (fistül yolunu tamamen çıkarmak) uygulanmamalıdır. Klasikleşmiş tedavi şekli seton uygulamadır. Ancak iyileşmesi uzun ve zahmetli olduğundan seton uygulama yerine lazer uygulanması yaygınlaşmaya başlamıştır. Lazer tedavisi teknoloji gerektirir fakat oldukça fazla avantajları vardır.

Hızlı Randevu
Yasir GÖZÜ
OP. DR. Yasir GÖZÜ
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Hatice Şahin
OP. DR. Hatice Şahin
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Mevsim Diriker
DOÇ. DR. Mevsim Diriker
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Okan Satış
DR. Okan Satış
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Anlaşmalı Kurumlar

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Fistül Evreleri

Fistül Evreleri

Bağırsak bölümü ve deri arasında normal dışı bir bağlantının oluşmasına fistül veya perianal fistül denir. Makat etrafında bağırsak ve cilt arasında oluşan küçük tünellerdir. Fistül vakalarının bir çoğunda geçmişte oluşan apse öyküsü vardır. Anal fistül 4 türde sınıflandırmak mümkündür.