Neden Avrupa Cerrahi?

Sadece Makat Hastalıklarını Tedavi Ediyoruz.

Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi

Ameliyatsız Lazerle Fistül Tedavisi

Ameliyatsız Fissür Tedavisi

Ameliyatsız Lazerle Genital Siğil Tedavisi

Fissür Tedavisinde Enjeksiyon

KAF tedavisinin algoritmlerinde yerini almış diğer bir nonoperatif yöntemdir. Enjeksiyon ürünü olup, sinaptik aralığa asetilkolin salınımını inhibe eder ve güçlü bir nöromuskuler blokaj oluşturur. Bu etkisi ile bazı nöromuskuler hastalıklar ve bazı gastrointestinal hastalıkların (akalazya gibi) tedavisinde kullanılagelmiştir. 1992’den itibaren bu ajanın KAF tedavisindeki olası etkinliğiyle ilgili çalışmalar da yayınlanmaya başlamıştır. İAS’de haftalarca süren bir pareziye neden olmakta ve bu süreçte anal kanal basıncını düşürerek fissür iyileşmesini olanaklı kılmaktadır. Etkisi yaklaşık 4 ay zarfında tersinir. Enjeksiyon uygulamasının pratik ayrıntıları zaman içinde netlik kazanmıştır.

 

Uygulamada hastanın proktolojik masada konforlu bir pozisyonda olması önemlidir. Kullanılan enjeksiyon ilacının soğuk zinciri ihlal edilmemeli ve titiz bir programlama ile injeksiyondan hemen önce ilacın uygun transferi sağlanmalıdır. Flakonun sulandırılması %0.9 NaCl (steril SF) ile yapılır. SF ile injeksiyonun ağrılı olması nedeniyle mümkün olduğunca az hacimle (1–2 cc) sulandırma yapılması uygun olacaktır. İnsülin injektörü ve iğnesi kullanılması yeterli ve uygundur. Hastaya uygulamanın hiçbir riski olmadığı ve kısa süreceği konularında sürekli bilgi aktarılmalı ve sakin olması sağlanmalıdır. Özel bir saha temizliğine gerek yoktur. KAF’lı hastalarda zaten belirgin (hipertrofik) olan İAS palpe edilerek anterior sağ ve soldan iki eşit doz ilaç İAS merkezli olarak injekte edilir. İnjeksiyon sonrasında da herhangi bir tedbir ya da kısıtlamaya gerek duyulmaz.
 
Vaka serilerinin bu ajanın etkinliğini saptamaları dışında, randomize bazı çalışmalar semptomatik iyileşme ve fissür iyileşmesi parametreleri üzerinde enjeksiyonun plaseboya ve GTN’ye üstün olduğunu göstermiştir. Enjeksiyon ile LİS’i kıyasladıkları randomize çalışmaya göre ise KAF iyileşmesi üzerinde Enjeksiyon işleminin başarısı kaydadeğer olmakla birlikte LİS’e oranla daha düşük bulunmuştur. Enjeksiyon ile LİS’e oranla iyileşme daha yavaştır, bir senelik sürede yaklaşık %25 hastada ikinci bir injeksiyon gerekmektedir ve uzun takiplerde nüks daha fazla oluşmaktadır. Diğer taraftan injeksiyonu uygulamak kolaydır ve komplikasyondan arıdır. Enjeksiyon ile daha az inkontinens ve işgücü kaybı oluşmaktadır ve anesteziye de gereksinim olmaz.
 
Hızlı Randevu
Yasir GÖZÜ
OP. DR. Yasir GÖZÜ
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Hatice Şahin
OP. DR. Hatice Şahin
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Mevsim Diriker
DOÇ. DR. Mevsim Diriker
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Okan Satış
DR. Okan Satış
Genel Cerrahi

Doktor Bilgisi

Anlaşmalı Kurumlar

Bu yazıyı okuyanlar bunları da okudu

Makat Yırtığı Tedavisi

Makat Yırtığı Tedavisi

Makat yırtığı tedavisi, makat yırtılması denildiği zaman ilk olarak makatta çatlak akla gelir. Genellikle sert bir kabızlıkla makat yüzeyinin çizilmesiyle başlayıp ve giderek derinleşir. Fakat en çok neden kabızlık olsa da aşırı dizanteri, ishal gibi hastalıklardan da makat yırtılması sorunu ile ortaya çıkar.